Iedereen wil zich veilig voelen in zijn eigen huis. Dit is niet alleen een keuze die mensen voor zichzelf maken, maar vooral ook om hun naasten te beschermen zoals kleine kinderen of juist ook grootouders en kwetsbare doelgroepen. Steeds meer mensen kiezen daarvoor voor de aanschaf van een alarmsysteem. Maar wat is een alarmsysteem nou eigenlijk en wat komt er allemaal kijken bij de aanschaf hiervan? Het ene alarmsysteem is natuurlijk de ander niet. In dit artikel gaan wij hier wat dieper op in.

Als men denkt aan een alarmsysteem denkt men ten eerste aan inbraakbeveiliging die afgaat als iemand zonder een sleutel op andere wijze je huis probeert binnen te komen. Hoewel dit deels waar is, kan een alarmsysteem ook gebruikt worden voor andere zaken. Zo worden alarmsystemen vaak ook gebruikt bij het melden van brand door middel van het plaatsen van brandmelders, rookmelders of warmtedetectoren.  

Verschillende opties in alarmsystemen

Als het op alarmsystemen aankomt, zijn er verschillende soorten opties beschikbaar. Zo kan men kiezen uit bekabelde, draadloze of hybride alarmsystemen. Het voordeel van een hybride systeem is dat deze later makkelijk uitgebreid kan worden. De nadelen van de bekabelde en hybride varianten is echter dat dit mogelijk meer tijd en geld gaat kosten als je naar de installatie hiervan kijkt. Hiernaast is er nog de keuze voor een zogeheten ‘’standaard’’ of uitgebreid alarmsysteem pakket. Wat hierbij als standaard of uitgebreid wordt gezien, ligt vaak aan degene die de systemen aanbiedt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijke aansluiting op een meldkamer, een smartphone optie waardoor je ook meldingen op je telefoon krijgt, camerabeveiliging of het gebruik van bewegingsmelders. Tenslotte is er nog de keuze voor een stil alarm of een luid alarm. Een stil alarm wordt vaak automatisch doorgeschakeld naar een alarmcentrale. Hierbij gaat er dus geen hard alarm af, waar men in de eerste instantie wel aan denkt bij een standaard alarmsysteem. Soms is een combinatie van beide systemen ook mogelijk.

Door al deze verschillende soorten opties is het maken van de juiste keuze echt maatwerk. Dit hangt compleet af van je eigen wensen, of de wensen van degenen die je wenst te beschermen, zoals bijvoorbeeld kinderen of grootouders. 

Het maken van een geïnformeerde keuze

Los van de behoeften van jezelf en anderen is het altijd belangrijk om een geïnformeerde keuze te maken, zeker als het aankomt op een belangrijk aspect in het leven, namelijk veiligheid. Hierdoor raden we je ook aan om verschillende systemen met elkaar te vergelijken en mogelijkerwijs het advies van een expert in te schakelen bij twijfel. Deze investering in tijd en geld wint zichzelf makkelijk terug als het gaat om je gemoedsrust en een zorgeloze toekomst.